Werelddier niet verdacht

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft alle aanklachten tegen de Stichting Werelddier, haar bestuurders geseponeerd. Het OM maakte bekend dat er onvoldoende bewijs aanwezig was voor de zeer ernstige strafbare feiten.

In maart 2016 werd door de politie Oost Nederland ten onrechte in een persbericht melding gemaakt van een inval en inbeslagname bij Werelddier. Deze zaken hebben nooit plaatsgevonden. Een zeer ernstige blunder van de politie die hierdoor zeer veel schade heeft toegediend aan de organisatie, haar naam en haar bestuurders.
Tal van media hebben deze onjuiste berichtgeving overgenomen en met name (De Stentor) heeft uitvoerig bericht over deze fraude zaak. Waarbij men haar feiten betreffende Werelddier niet op orde had, en zogenaamde getuigen heeft opgevoerd die eveneens onbetrouwbaar zijn gebleken.

De fraude had betrekking op de wervingsbureaus van Harrie.F. in Wierden die naast zijn bedrijven tevens de eigenaar was van een aantal stichtingen, te weten: NSHD, HELP en Menodi. Via al deze stichtingen en bedrijven is er voor miljoenen verduisterd.
Werelddier is door de politie, de verschillende media en het OM onterecht meegezogen in het onderzoek.

Door tal van instanties werd niet geschroomd een mening te geven. Zonder inhoudelijk op de hoogte te zijn werd een (ver)oordeel uitgesproken. Ook het CBF liet zich niet onbetuigd. Zonder feitelijke kennis van zaken had men haar oordeel gereed om met name zichzelf te profileren als de keuringsinstantie van de goede doelen branche. Voorbarige aannames en oordelen derhalve gegeven zonder inhoudelijke kennis en met name zonder een bewezen strafbaar gegeven.